ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ: คุณธัญรัศม์ ปัญญาวิเศษพงศ์
สำนักงาน: 888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนน เพลินจิต กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : (662) 253-8080
โทรสาร : (662) 253-6822 ,255-2676
อีเมลล์ : Thanyaras@LannaR.com