ร่วมงานกับลานนา

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด มหาชน โปรดส่งประวัติการทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่าย มายัง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
888/99 ตึกมหาทุนพลาซ่า ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 02 253 8080
โทรสาร :   02 253 5014
อีเมล :      narin@lannar.com