ภาพกิจกรรม

23 เมษายน 2561 : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โอเทล

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ มากกว่า 12 สถาบันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1: วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และโครงการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี 2560

ครั้งที่ 2: วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1/2560 และแนวโน้มการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2/2560 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการ ลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

ครั้งที่ 3: วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และแนวโน้มการดําเนินงานไตรมาสที่ 3/2560 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงาน ความคืบหน้าโครงการลงทุนต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

ครั้งที่ 4: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือน แรกของปี 2560 และแนวโน้มการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4/2560 รวมทั้งรายงานสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

16-19 พฤษจิกายน 2560 : กิจกรรม SET in The City 2017

เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม SET in The City 2017 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

18 สิงหาคม 2560 : กิจกรรม Foreign Opportunity Day – Quarter 2/2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Foreign Opportunity Day – Quarter 2/2017 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย