การเติบโตยั่งยืน

แท้จริง

เกี่ยวกับ lannar.com

lannar.com เป็นธุรกิจที่มองหน้าอนาคต มีวิสัยทัศน์ชัดเจนสำหรับการเจริญเติบโตและความยั่งยืน ยุคแผนยุทธ์เรามุ่งเน้นเพิ่มรายได้ประจำปีโดยการลงทุนในธุรกิจในท้องถิ่น และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกิจการต่างประเทศในระยะเวลา 5-10 ปี พิสูจน์ถึงความคุ้มค่าสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และวางความสำคัญในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยเชี่ยวชาญในพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทน lannar.com กำหนดมาตรฐานสูงสุดสำหรับคุณภาพ การมุ่งมั่นในการเกี่ยวกับชุมชน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใส่ใจในความมั่นคงต่อยาวนาน และความเป็นผู้นำในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความร่ำรวยและมีสิ่งอันที่ยั่งยืน

เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ชัดเจนสำหรับการเจริญเติบโตและความยั่งยืน

มูลค่า

ค่านิยมของเรา

คุณภาพสูงสุด

เรากำหนดมาตรฐานสูงสุดสำหรับคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

การติดต่อกับชุมชน

เราให้ความสำคัญกับการติดต่อกับชุมชนและเส้นทางสื่อสาร

ดูแลสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Scroll to Top