บริการหลัก

01.

พลังงานทดแทน

lannar.com พิเศษในการให้บริการพลังงานทดแทนที่มีมาตรฐานสูง โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งเน้นความเป็นอยู่ยาวนานและนำหน้าในด้านความยั่งยืน

{{1. เทคโนโลยีทดแทน}}
{{2. การประหยัดพลังงาน}}
{{3. การจัดการสิ่งแวดล้อม}}
02.

อุตสาหกรรม

lannar.com เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านอุตสาหกรรมชั้นนำที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี คุณภาพ และความปลอดภัย

{{1. การออกแบบผลิตภัณฑ์}}
{{2. การพัฒนานวัตกรรมใหม่}}
{{3. การควบคุมคุณภาพ}}
03.

โฆษณา

lannar.com ให้บริการโฆษณาที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่นำเข้าล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

{{1. การออกแบบโฆษณา}}
{{2. การทดสอบโฆษณา}}
{{3. กระบวนการผลิตโฆษณา}}
04.

การปรับปรุง

lannar.com มุ่งหน้าให้บริการที่มีมาตรฐานสูง สร้างคุณค่า และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้

{{1. การปรับปรุงนวัตกรรม}}
{{2. การปรับปรุงคุณภาพ}}
{{3. การพัฒนากระบวนการ}}
Scroll to Top