บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “SET Awards 2023” กลุ่มรางวัล Business Excellence จำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ CEO Awards และ Company Performance Awards ประจำปี 2566 และคว้ารางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี Market Capt. สูงกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท “SET AWARDS 2023” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตในเชิงธุรกิจด้วยความมั่นคงและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่พร้อมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน