บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและเป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2566 (THE BEST UNDER A BILLION AWARD 2023) จากวารสาร FORBES ASIA เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นทั่วโลก